Pengenalan Mengenai Wali Nikah Wali nikah adalah individu yang mempunyai tanggungjawab dan peranan penting dalam proses pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, “wali” merujuk kepada seseorang yang mempunyai kuasa untuk mewakili pengantin perempuan dalam akad nikah. Fungsi utama wali nikah adalah untuk memastikan bahawa pernikahan tersebut dijalankan mengikut syariat […]

Infokua.com – Berbicara syarat wali nikah ada beberapa hal yang harus kita pahami, baik tentang skema wali siapa yang berhak menurut Islam, tugas wali nikah, hingga tentang gugurnya hak wali nikah tersebut. Bahkan, berbiacara syarat,  ada beberapa syarat wali nikah bagi janda yang harus kita pahami, jika yang akan dinikahkan adalah seorang janda. […]

Infokua.com – Urutan Wali Nikah adalah siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali nikah menurut Islam. Dan para ulama telah sepakat untuk menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali nikah seorang wanita. Para ulama mengurutkan wali sesuai daftar prioritas, maksudnya mulailah untuk memnita wali dari urutan teratas dan baru mencoba wali di […]