Pengenalan kepada Istilah Tunangan Tunangan, dalam konteks Islam, merujuk kepada suatu perjanjian lisan atau bertulis antara dua individu yang berhasrat untuk berkahwin. Ia adalah langkah awal dalam perjalanan menuju pernikahan, di mana kedua-dua pihak berjanji untuk mengenali dan memahami satu sama lain dengan lebih mendalam sebelum melangkah ke alam perkahwinan […]