Pengenalan Mengenai Wali Nikah Wali nikah adalah individu yang mempunyai tanggungjawab dan peranan penting dalam proses pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, “wali” merujuk kepada seseorang yang mempunyai kuasa untuk mewakili pengantin perempuan dalam akad nikah. Fungsi utama wali nikah adalah untuk memastikan bahawa pernikahan tersebut dijalankan mengikut syariat […]

Infokua.com – Apakah anak hasil zina dapat warisan? Tiba-tiba ada seorang teman yang bertanya demikian. Menayakan yang juga orang lain sampaikan kepadanya? Yakni, mengapa anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya? Pertanyaan dari sekian pertanyaan tentang anak zina? Namun memang Info KUA juga sebelumnya membahas lebih lengkap di sebuah artikel yakni […]