Pentingnya Kesabaran dalam Pernikahan Kesabaran memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan pernikahan. Dalam hubungan suami istri, berbagai tantangan dan konflik tentu saja tidak bisa dihindari. Namun, dengan memiliki kesabaran, pasangan dapat menghadapi masalah-masalah tersebut dengan lebih tenang dan bijaksana. Kesabaran memungkinkan istri untuk mengelola emosinya dengan baik, sehingga tidak […]

Pengenalan Mengenai Wali Nikah Wali nikah adalah individu yang mempunyai tanggungjawab dan peranan penting dalam proses pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, “wali” merujuk kepada seseorang yang mempunyai kuasa untuk mewakili pengantin perempuan dalam akad nikah. Fungsi utama wali nikah adalah untuk memastikan bahawa pernikahan tersebut dijalankan mengikut syariat […]